Pravidlá o ochrane osobných údajov a možnosti odhlásenia sa


Vo Vašom zariadení sa môžete odhlásiť z ukladania súborov cookies, keď sú reklamy zobrazované zo systému na zobrazovanie reklám - INRES. Ak sa chcete odhlásiť, pokračujte kliknutím na tlačidlo uvedené nižšie. Do Vášho zariadenia uložíme súbor cookie nesúci informáciu o požiadavke neukladania žiadneho ďalšieho súboru cookie pri zobrazovaní reklám. Tento formulár nemusí fungovať korektne pokiaľ používate blokovanie reklám.


Všeobecné postupy

Reklamný systém INRES nezhromažďuje Vaše osobné údaje ako meno, e-mail, adresu alebo telefónne číslo z Vašej návštevy na svoje servery a domény vrátane inres.sk, inres.uspech.sk, uspech.sk a netsuccess.sk, pokiaľ vyššie spomenuté údaje neposkytnete napríklad cez formuláre alebo iný verejne dostupný kontaktný kanál. Ak tak učiníte, vyjadrujete svoj súhlas s tým, že Vaše kontaktné údaje sú správne a právoplatne Vaše. Budú používané výhradne systémom INRES, aby odpovedali na Váš dopyt.

Inzercia, zobrazovanie obsahu a technológia webovej analytiky

Technológia INRES je používaná svojimi zákazníkmi - reklamnými agentúrami, inzerentami a majiteľmi webových stránok - na vytváranie a poskytovanie bohatých a rôznorodých online marketingových kampaní pomocou moderných technológií a inovatívnych nástrojov. INRES striktne podporuje online súkromie a bezpečnostné štandardy, pričom implementoval manuálne kroky na monitorovanie reklamného materiálu pre možný nebezpečný obsah, alebo neoprávnených porušení súkromia. INRES neustále pracuje na vzdelávaní inzerentov, agentúry a partnerov, aby zabezpečil uvedomelosť a ostražitosť týchto strán v prevencii bezpečnosti alebo ochrany osobných údajov, ktoré by mohli mať vplyv na Vás, mediálne stránky, alebo iné strany. Technológia systému INRES umožňuje inzerentom zbierať a uchovávať údaje o internetových používateľoch a používať ich na analýzu a online behaviorálnu reklamu. Výsledkom je, že inzerenti majú možnosť ponúknuť internetovým používateľom obohatený online zážitok a poskytnúť reklamný obsah, ktorý bude pravdepodobne zaujímavejší a relevantnejší.

Zber údajov systémom INRES

Keď navštívite webové stránky alebo mobilné aplikácie, ktoré zdieľajú neosobné informácie o Vašej činnosti so systémom INRES, použijeme tieto informácie, aby sme pomohli našim klientom poskytnúť Vám relevantnejšiu reklamu na webových stránkach a mobilných aplikáciách, ktoré navštívite a tiež na iné účely zahŕňajúce výskum a analýzu. Na rozhodnutie, ktoré reklamné kreatívy sa majú zobrazovať ako napríklad zobrazovanie podobných produktov ako tých, ktoré si návštevník prezeral predtým, INRES pre tento účel využíva cookies, ale len na anonymnom základe. Cookies je malý textový súbor, ktorý možno uložiť do počtača, alebo mobilného zariadenia vtedy, keď používateľ cez prehliadač vidí reklamy, alebo navštívi webové stránky jedného z klientov systému INRES. Súbor cookie nezhromažďuje mená, adresy, telefónne čísla, emailové adresy, alebo čokoľvek iné čo práva EÚ identifikujú ako osobné. Namiesto toho súbor cookie obsahuje: náhodne vygenerované identifikačné číslo, možnosti výberu odhlásenia alebo prihlásenia, ďalej môže obsahovať informácie o kampani, alebo informácie o inzerentovej webovej stránke. Pomocou náhodných identifikačných čísel INRES zhromažďuje a ukladá, v profiloch založených na súboroch cookie, anonymné údaje ako: typ zariadenia, operačný systém, verzia prehliadača, geografická poloha, URL adresy, na ktorých INRES zobrazil reklamu, alebo informácie o interakciách s reklamami (napríklad počet kliknutí, alebo zobrazení). Počas webových požiadaviek na webové servery INRES-u je náš systém vystavený IP adresám a/alebo identifikátorom mobilného zariadenia. INRES je v plnom súlade s miestnymi zákonmi o ochrane osobných údajov a anonymizuje údaje podľa miestnych regulácií.

Používanie zhromaždených údajov na inzerciu

Zozbierané údaje sa môžu používať rôznymi spôsobmi pre online behaviorálnu inzerciu. Môžu sa použiť na nasledujúce úlohy: zobrazovanie reklám v určitom poradí, zobrazovanie konkrétnych produktov v reakcii na záujem používateľa, zobrazovanie reklám na základe štatistických pravdepodobností, alebo rozhodovaní o tom, či sa reklama zobrazí na základe odpovedí na vyššie uvedené techniky.

Zobrazovanie reklám v určenom poradí

Reklamy sa môžu zobrazovať v poradí pomocou súboru cookie s náhodným identifikačným číslom. Zapamätaním, ktoré reklamy boli zobrazené každému číslu, INRES inzerentom ponúka možnosť zobraziť tú istú reklamu len určitý počet zobrazení predtým ako zobrazí inú, alebo žiadnu ďalšiu.

Zobrazovanie konkrétnych produktov v reakcii o záujem

Na základe náhodného identifikačného čísla v súbore cookie, INRES uchováva na určité časové obdobie informácie o prejavenom záujme o konkrétny produkt alebo inzerenta ako napríklad kliknutia, návštevy, prechod myšou cez reklamu, vyhľadávanie, alebo podobné interakcie sledované inzerentom. Na základe týchto informácií môže inzerent vytvoriť reklamy, ktoré zobrazujú rovnaké, alebo podobné produkty s možným záujmom zo strany používateľa. Preto môže byť reklama, v rovnakom prehliadači s rovnakým identifikačným číslom súboru cookie, použitá na zobrazenie viacerých produktov, ktoré sú relevantné. Táto technológia je niekedy využívaná na stránkach inzerentov na odporúčanie iných produktov. Tento spôsob je tiež známy ako remarketingové, prípadne retargetingové kampane.

Displejové reklamy založené na štatistických pravdepodobnostiach

INRES používa dáta založené na tisíckach používateľov, ktorí reagujú na reklamy a produkty, aby používateľovi zobrazil konkrétne produkty alebo reklamy. To znamená, že akcie ako kliknutie na reklamu, alebo návšteva inzerentovej webstránky sú anonymne zbierané a používané na výber reklám na zobrazenie Vám a ostatným používateľom. Preto, ak súbor cookie s podobnými charakteristikami ako sú údaje daného diváka reklamy naznačujú záujem o reklamu, potom je veľmi pravdepodobné, že sa táto reklama zobrazí.

Rozhodovanie, či sa má reklama zobraziť

Všetky vyššie spomenuté techniky môžu byť využité nielen na rozhodnutie, ktorá reklama sa má zobraziť, ale aj na to, či sa má zobraziť. Prostredníctvom, alebo podobných technológií, inzerenti môžu využiť vyššie spomenuté technológie na rozhodovanie, kto je relevantný na zobrazovanie ich reklám a nezobrazovať ich ostatným. Pri používaní zhromažďovaných dát na reklamné účely, je systém INRES v súlade so všetkými platnými zákonmi, ako aj s normami, ktoré umožňujú spotrebiteľom vylúčiť sa z behaviorálneho sledovania našou technológiou. Z toho dôvodu INRES necieli na citlivé segmenty publika ako sú deti pod 12 rokov, alebo iné publiká považované ako citlivé podľa IAB Europe Self-regulation Framework pre OBA.

Zhromažďovanie dát na základe tretích strán

INRES nepovoľuje zhromažďovanie, ani ukladanie akéhokoľvek typu citlivých osobných dát vrátane vytvárania a zdieľania segmentov publika, ktoré sa považujú za citlivé podľa klasifikácie Network Advertising Initiative (NAI) Code of Conduct. Dáta, ktoré nie sú označené ako citlivé, ale môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napríklad adresy alebo telefónne čísla, tiež nie sú povolené na zhromažďovanie, alebo ukladanie pokiaľ nie sú poskytované dobrovoľne a explicitne individuálnym internetovým používateľom. Každá takáto informácia je dostupná len pre použitie konkrétnym inzerentom, ktorým používatelia poskytli tieto dáta. Inzerenti sú limitovaní zmluvou o používaní týchto dát výhradne na účely, identifikované v reklame, na poskytovanie internetovým používateľom požadovaných produktov, služieb, alebo informácií stanovených v inzerentných pravidlách o ochrane osobných údajov. Aj keď to môže byť povolené, INRES nijakým spôsobom nepodnecuje zákazníkov využívať svoju technológiu na zber a ukladanie osobných identifikačných dát. Vo všetkých takýchto prípadoch INRES iba zabezpečuje ukladanie údajov a prístup k službám na kontrolu údajov bez toho, aby tieto údaje využívali iným spôsobom. INRES nepreberá zodpovednosť za ďalšie využitie týchto dobrovoľne poskytnutých údajov zo strany inzerenta. INRES neposkytuje tieto informácie žiadnej inej strane ako tej, ktorá je uvedená v reklamnej zmluve.

Zdieľanie údajov s tretími stranami

INRES môže zdieľať anonymne zbierané údaje, alebo prijaté od partnerov rôznymi spôsobmi. Primárne sa to deje automaticky pri prenose údajov do systémov na výmenu reklám a podobných reklamných platforiem na nákup a optimalizáciu reklám. Napríklad, INRES môže synchronizovať anonymné identifikátory s ostatnými reklamnými platformami, zákazníkmi, alebo webovými stránkami a službami, aby nami zozbierané anonymné dáta mohli byť použité na webových stránkach a systémoch tretích strán s cieľom zobraziť relevantnejšie reklamy a zosúladiť spotrebiteľov s ich pravdepodobnými záujmami.

Anonymné dáta, ktoré INRES zhromažďuje a prijíma môžu byť spracované aj v našom mene službami tretích strán, ktoré nám vypomáhajú pri vedení našej činnosti. Môžu to byť napríkald poskytovatelia dátových úložných priestorov, analytických informácií, alebo spracovateľských zariadení.

Pre obyvateľov Európskej únie:

Aby sme zabránili možným pochybeniam, ak má INRES niekedy previesť údaje týkajúce sa obyvateľov Európskej únie (EÚ) nezávislým tretím stranám sídliacimi mimo EÚ, stane sa tak len v súlade so smernicou EU-U.S. Privacy Shield requirements, INRES sa v súlade s touto normou zaväzuje vyriešiť otázky týkajúce sa postupov pri získavaní a zhromažďovaní údajov, alebo používania Vašich osobných údajov. Obyvatelia EÚ s otázkami, alebo sťažnosťami týkajúcimi sa týchto zásad o ochrane osobných údajov a ich údajoch by sa mali najprv obrátiť na INRES prostredníctvom e-mailového kontaktu na: support@inres.sk, alebo prostredníctvom pošty na adrese: NetSuccess, s.r.o., Lazaretská 12, 811 03 Bratislava, Slovakia.

Údaje získané od tretích strán

Informácie o používateľoch od tretích strán získavame, aby sme umožnili cielenú reklamu na webových stránkach a aplikáciách, ktoré podporujeme. Zhromažďovanie a použitie týchto dát sa riadi zásadami ochrany osobných údajov a právnymi zásadami o zbere dát a internetových stránok, ktoré tieto údaje používajú. Takže nie je riadené systémom INRES.

Odkazy na iné stránky

Reklamy, distribuované systémom INRES, zvyčajne odkazujú na iné webové stránky, ktoré môžu mať postupy zabezpečenia súkromia odlišné od našich. Systém INRES nekontroluje a nenesie zodpovednosť za obsah na týchto webových stránkach. Aby ste zabezpečili ochranu Vášho súkromia, prosíme prečítajte si príslušné zásady ochrany osobných údajov webových stránok, ktoré navštevujete.

Zabezpečenie a ochrana dát

INRES implementuje primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu všetkých údajov zhromaždených a používaných technológiou systému INRES. Pri každom kroku INRES prispôsobuje všetky príslušné bezpečnostné postupy a využíva moderný bezpečnostný hardvér a softvér od uznávaných popredných svetových výrobcov. Tiež je zabezpečená bezpečnosť fyzického prostredia, keďže systémové riešenia sú hostované a dáta sú uložené iba na bezpečnom fyzickom zariadení s obmedzeným prístupom.

INRES umožňuje internetovým používateľom odhlásiť sa z:

Proces odhlásenia vymaže všetky doteraz zhromaždené údaje a uloží alternatívny INRES súbor cookies do používateľovho internetového prehliadača s osobitným označením voľby odhlásenia sa a bez ďalších údajov. Súbor cookie sa vzťahuje iba na konkrétny počítač, alebo mobilné zariadenie a prehliadač. Ak si internetový používateľ praje odhlásiť sa na iných prehliadačoch, počítačoch a mobilných zariadeniach, musí opakovať tento proces. Upozorňujeme tiež, že ak sú všetky súbory cookie vymazané zo zariadenia, cookie nesúce informáciu o odhlásení bude tiež vymazané a proces sa bude musieť opakovať.

Ak sa používateľ odhlási, INRES nebude môcť naďalej:

Odhlásenie sa z inzercie a sledovania v aplikáciách

Na zrušenie sledovania a zacielenia reklamy na mnohých mobilných zariadeniach ako sú telefóny iPhone, iPad a Android zariadenia, by ste mali uprednostniť nastavenia Vášho zariadenia a pokyny poskytnuté výrobcom zariadenia. Nižšie uvádzame príklady, len na informačné účely, pri ktorých odmietame akúkoľvek zodpovednosť za záruku, alebo tvrdenia, že odhlasovacie metódy sú najaktuálnejšie a budú fungovať.

Príklad pre Apple IOS

Odhlásenie sa z reklám založených na polohe:
Otvorte “Nastavenia”, stlačte “Súkromie”, stlačte “Lokalizačné služby”, pokračujte na “Systémové služby” a vypnite “Apple Ads založené na polohe”.

Odhlásenie sa z cielenej reklamy:
Otvorte “Nastavenia, stlačte “Súkromie”, pokračujte na “Reklama” a zapnite “Obmedziť sledovanie”. Pre odstránenie reklamných identifikátorov v časti “Reklama” potvrďte “Resetovať reklamný identifikátor…”

Príklad pre Android zariadenia

Otvorte “Google Nastavenia”, vyberte “Reklamy” a potom “Resetovať reklamný identifikátor” a vybrať “Obnoviť reklamný identifikátor”.

Upozorňujeme, že po použití možnosti odhlásenia prostredníctvom ľubovoľného z vyššie uvedených spôsobov a pri použití iného zariadenia, alebo iného prehliadača, alebo pri odstránení súborov cookies z Vášho prehliadača, pravdepodobne budete potrebovať zopakovať kroky odhlásenia pre konkrétne zariadenia a prehliadače. Aj keď v prehliadači zablokujete súbory cookies, alebo sú z iných dôvodov predvolene zablokované cookie tretích strán, vyššie uvedené postupy odhlásenia nemusia fungovať. Odhlásenie na úrovni súborov cookies je vo väčšine prípadov jedinou technickou cestou, ktorou je INRES schopný rozoznať a opätovne identifikovať, že ste sa rozhodli odhlásiť.

Pravidlá súborov cookies

Webstránky používajú inteligentné a užitočné techniky pre ich zlepšenie a zdokonalenie, aby boli čo najzaujímavejšie a najatraktívnejšie pre každého návštevníka webu. Jednou z najlepších techník sú súbory cookies. Môžu byť použité vlastníkom web stránky alebo treťou stranou – napríklad inzerentmi.

Používanie súborov cookies je bezpečné. Pomocou cookies nie je možné vyhľadávať osobné údaje jednotlivcov ako telefónne čísla či e-mailové adresy. Takže súbory cookies nie sú vhodné pre direct marketingové techniky ako napr. telemarketing.

Považujeme za potrebné, aby ste boli informovaní o súboroch cookie, ktoré sú používané na našej web stránke a za akým účelom sú používané. Účel je trojaký: chceme zabezpečiť ochranu Vášho súkromia, vytvoriť najviac prívetivú stránku pre užívateľa, a zabezpečiť financovanie našej web stránky čo najlepšie vieme. V tejto sekcií Vám povieme viac o súboroch cookies používaných na našich stránkach a o ich účele.

Tieto ustanovenia o súboroch cookies sa vzťahujú na INRES, inres.sk a inres.uspech.sk a boli navrhnuté v spolupráci s členmi tohto odvetvia a OPTA. Vysvetlenie súborov cookies je na webe členov odvetvia veľmi podobné. Napriek tomu, odkedy boli texty upravené podľa aktuálneho používania súborov cookies, nie všetky stránky budú môcť zobraziť presne ten istý text.

Súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie web stránky

Naša web stránka používa súbory cookies na:

Súbory cookies, cez ktoré vieme merať používanie web stránok

Súbory cookies používame na neustále meranie koľko ľudí navštívilo náš web a aké stránky navštívili. Dáva nám to informácie o tom, ktoré zložky web stránky zaujali návštevníkov webu najviac.

Tieto informácie používame pre štatistiky, ktoré nám poskytujú náhľad na frekvenciu návštevnosti web stránky, kde návštevníci strávili najviac času a pod. Umožňuje nám to navrhnúť čo najlepšiu štruktúru, navigáciu webom a čo najlepší obsah pre užívateľa. Nikdy nezaznamenávame štatistiky jednotlivcov.

Súbory cookies používame na:

Súbory cookies na zdieľanie obsahu z našej web stránky cez sociálne média

Kliknutím na tlačidlo môžete zdieľať články a videá, ktoré si prezeráte na našej web stránke, rovno na sociálne siete. Tieto tlačidlá sú ovládané súbormi cookies. Tieto súbory cookies sú umiestené na stránke prostredníctvom sociálnych médií, takže vedia rozoznať, kedy chcete zdieľať článok alebo video.

Tieto súbory cookies umožňujú prihláseným užívateľom na vybraných sociálnych sieťach ihneď zdieľať obsah dostupný na našej stránke.

Čo sa týka súborov cookies, ktoré sú umiestňované sociálnymi médiami, prosím prečítajte si vyhlásenia vybraných sociálnych médií na ich stránkach. Buďte si vedomí, že tieto ustanovenia sa môžu meniť. INRES na toto nemá žiadny vplyv.

Ostatné nepredvídané súbory cookies

Vzhľadom na to, ako Internet a webové stránky pracujú, nemáme vždy náhľad na to, aké súbory cookies sú na stránku umiestnené prostredníctvom tretích strán. Toto obzvlášť platí v prípadoch, kde naša web stránka obsahuje tzv. vložené prvky: text, dokumenty, obrázky, krátke videá, ktoré sú uložené na inej stránke a sú zobrazované prostredníctvom našej webovej stránky.

Preto ak sa stretnete so súbormi cookies, ktoré nami neboli uvedené, prosím kontaktujte nás, alebo kontaktujte priamo tretiu stranu a spýtajte sa, aké súbory cookies oni umiestňujú, ich dôvod a ako Vám zaručujú ochranu osobných údajov.

Nastavenia prehliadača

Ak nechcete, aby na webových stránkach boli súbory cookies vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení, môžete prispôsobiť nastavenia prehliadača tak, že budete upozornení predtým ako budú na stránke nejaké súbory cookies umiestnené. Taktiež môžete prispôsobiť nastavenia tak, že Váš prehliadač bude odmietať všetky súbory cookies, alebo len cookies z tretej strany. Môžete tiež vymazať súbory cookies, ktoré už na stránke boli umiestnené. Buďte si prosím vedomí, že je potrebné individuálne prispôsobiť nastavenia pre každý prehliadač, počítač či mobilné zariadenie, ktoré používate.

Buďte si prosím vedomí, že ak nechcete súbory cookies, nemôžeme Vám viac garantovať, že naša webová stránka bude fungovať správne. Niektoré funkcie stránky môžu prestať pracovať a tiež nemusíte vidieť niektoré web stránky. Odmietnutie cookies neznamená, že nebudete viac vidieť na stránkach reklamy. Znamená to, že reklamy sa nebudú zobrazovať podľa Vašich záujmov a budú sa častejšie opakovať.

Každý prehliadač má iný spôsob prispôsobenia nastavení. V prípade potreby použite pomocníka daného prehliadača poprípade manuál prehliadača. Ak si prajete odpojiť súbory cookies z konkrétnych stránok, môžete to urobiť prostredníctvom stránky www.youronlinechoices.eu .

Záverečné poznámky

Je pravdepodobné, že budeme musieť z času na čas prispôsobovať tieto ustanovenia na základe zmien na našej webovej stránke alebo na základe pravidiel súborov cookies. Ustanovenia môžeme zmeniť kedykoľvek bez upozornenia. Na tejto webovej stránke získate najnovšiu verziu ustanovení.

V prípade ďalších otázok, alebo poznámok, prosím kontaktujte support@inres.sk

Posledné zmeny tohto dokumentu: júl 2017

Zmeny pravidiel o ochrane osobných údajov

INRES si vyhradzuje právo upraviť pravidlá o ochrane osobných údajov čiastočne, alebo úplne kedykoľvek bez oznámenia plánovanej zmeny. INRES zabezpečuje, že postupy popísané v týchto pravidlách o ochrane osobných údajov sú aktuálne a odrážajú súčasné mechanizmy používané systémom INRES na zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií.

Ďalšie informácie

Pre viac informácií o zhromažďovaní údajov, online behaviorálnej reklame, webovej analýze, súboroch cookies a ďalších aspektoch z pohľadu bezpečnosti a ochrany osobných údajov na internete, prosím navštívte nasledovné stránky: www.youronlinechoices.com a www.iabeurope.eu.

Ďalšia podpora

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, či sťažností ohľadom pravidiel o ochrane osobných údajov a iných záležitostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte INRES Support.